Geologisk Rapport setter punktum for denne gang

Hei alle geologivenner!
Etter 28 episoder med hyggelige samtaler og spennende temaer setter jeg nå punktum for Geologisk Rapport for denne gang 😢 Nå er jeg klar for ny jobb med nye utfordringer.
Takk til alle som har vært gjester og som har delt fagkunnskap og historier fra sin geofaglige karriere. Takk til alle som har sendt inn forslag på temaer og gjester, og ikke minst, takk til dere som har lyttet på. Det har jeg satt veldig stor pris på!
Takk for meg 🤠⛏️🌋

Fjellkjeder med Haakon Fossen

Et fjell reflekterer mange geologiske prosesser og er et slående bevis på at jordens tektoniske plater beveger på seg. Fjellkjedebygging kalles orogenese, og foregår der to tektoniske plater beveger seg mot hverandre, som i Andesfjellene og Himalaya. Hva skiller disse to fjellkjedene fra hverandre? Hvordan vet vi at vi hadde en fjellkjede i Norge for 420 millioner år siden? Og hvorfor har vi egentlig fjell i Norge? Ukens gjest er Haakon Fossen. Han var som ung student usikker på om han var flink nok til å studere geologi, men endte opp med å bli en internasjonal anerkjent professor og strukturgeolog. I tillegg til å snakke om fjellkjeder skal vi i sesongens siste episode gå gjennom en imponerende og innholdsrik karriere.

Geologer på jobb (6:6) med Ida Marie Gabrielsen fra Saferock

Betong er et av de viktigste bygningsmaterialene som finnes, men består i dag av sement som står for 6 til 8 prosent av verdens CO2-utslipp. Ukens gjest er Ida Marie Gabrielsen, og er forsker i firmaet Saferock. De har funnet en måte å produsere betong på som kan kutte utslippene med opptil 90 prosent, ved å blant annet bruke avgangsmasser fra gruveindustrien til å lage en klimavennlig betong. Men hva skiller dette fra vanlig betong? Hvordan produseres den? Og hvilke hindringer møter de på veien?

Fossiler med Jørn Hurum

Hva kan fossiler fortelle geologer og paleontologer? Hvordan foregår større utgravninger av fossiler? Og hvordan vet man at dinosaurene hadde fjær? Ukens gjest er paleontolog Jørn Hurum. I tillegg til å snakke om fossiler skal vi snakke om Jørn sin lange og innholdsrike karriere, møte med David Attenborough, Jurassic Park og mediesirkuset som fant sted under utstillingen av Ida, verdens eldste apeskjelett.

Geologer på jobb (5:6) med Thea Aske Haugen fra Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har i dag 250 ansatte med ansvar for kommunens arealforvaltning innenfor plan, bygg og oppmåling. Kommuneplanen til Bergen kommune skal blant annet legge føringer for man skal skape en aktiv og attraktiv kommune gjennom en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling. Ukens gjest, Thea Aske Haugen, er klimarådgiver i plan- og bygningsetaten og skal blant annet svare på hva som avgjør hvilke områder som skal videreutvikles og hvilke som skal bli uberørt, formålet med klimagassberegninger i plan- og byggesaker, og hvordan geologi kunnskapen kommer til nytte i arbeidshverdagen.

Klimaendringer i Arktis med Jostein Bakke

I Arktis skjer oppvarmingen tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Oppvarmingen fører til mindre havis og smelting av både isbreer og innlandsisen på Grønland. Hva er årsaken til dette? Hvilke konsekvenser får denne smeltingen globalt? Og hvordan fikk Arktis et kaldt klima i utgangspunktet? Ukens gjest som skal svare på dette er Jostein Bakke.

Geologer på jobb (4:6) med Ole Martinsen fra Equinor

Fra 1960-tallet drev Norsk Hydro med olje- og gass leting, og i 1972 ble Statoil opprettet. Over de siste 50 årene har selskapet utviklet seg som ledende på norsk sokkel sammen med den norske oljeindustrien. I 2018 endret selskapet navn til Equinor. For i tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass, vil Equinor gjenspeile utvikling og identitet for framtidige generasjoner ved å være et bredt energiselskap med vekst også i fornybar energi og nye karbonfrie verdikjeder. Geologisk kompetanse har vært helt sentral i utviklingen av oljeindustrien over disse tiårene, og står igjen sentralt i overgangen til grønnere energiformer. Ukens gjest, Ole Martinsen, har hatt mange ulike roller i selskapet i snart 30 år. I ukens episode snakker vi blant annet om geologisk kompetanse i energiomstillingen, karbonfangst- og lagring, havvind og Equinor sine klimaambisjoner.

Bergarter med Henrik Svensen

Bergarter hjelper oss med å forstå ulike prosesser i jordsystemet og hvordan disse virker sammen. Men hvordan dannes de ulike bergartene? Hvordan daterer man de? Og hvordan vet vi at jorden er 4.5 milliarder år? Ukens gjest er geolog, forsker og forfatter Henrik Svensen, som i 2022 kom ut med boken “Et land av stein – bergartene som har formet Norge”. Han har gitt ut flere bøker og er en ivrig forskningsformidler som har en interessant og spennende karriere å se tilbake på.