Månedlige arkiver: mars 2023

Geologer på jobb (5:6) med Thea Aske Haugen fra Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har i dag 250 ansatte med ansvar for kommunens arealforvaltning innenfor plan, bygg og oppmåling. Kommuneplanen til Bergen kommune skal blant annet legge føringer for man skal skape en aktiv og attraktiv kommune gjennom en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling. Ukens gjest, Thea Aske Haugen, er klimarådgiver i plan- og bygningsetaten og skal blant annet svare på hva som avgjør hvilke områder som skal videreutvikles og hvilke som skal bli uberørt, formålet med klimagassberegninger i plan- og byggesaker, og hvordan geologi kunnskapen kommer til nytte i arbeidshverdagen.

Klimaendringer i Arktis med Jostein Bakke

I Arktis skjer oppvarmingen tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Oppvarmingen fører til mindre havis og smelting av både isbreer og innlandsisen på Grønland. Hva er årsaken til dette? Hvilke konsekvenser får denne smeltingen globalt? Og hvordan fikk Arktis et kaldt klima i utgangspunktet? Ukens gjest som skal svare på dette er Jostein Bakke.

Geologer på jobb (4:6) med Ole Martinsen fra Equinor

Fra 1960-tallet drev Norsk Hydro med olje- og gass leting, og i 1972 ble Statoil opprettet. Over de siste 50 årene har selskapet utviklet seg som ledende på norsk sokkel sammen med den norske oljeindustrien. I 2018 endret selskapet navn til Equinor. For i tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass, vil Equinor gjenspeile utvikling og identitet for framtidige generasjoner ved å være et bredt energiselskap med vekst også i fornybar energi og nye karbonfrie verdikjeder. Geologisk kompetanse har vært helt sentral i utviklingen av oljeindustrien over disse tiårene, og står igjen sentralt i overgangen til grønnere energiformer. Ukens gjest, Ole Martinsen, har hatt mange ulike roller i selskapet i snart 30 år. I ukens episode snakker vi blant annet om geologisk kompetanse i energiomstillingen, karbonfangst- og lagring, havvind og Equinor sine klimaambisjoner.

Bergarter med Henrik Svensen

Bergarter hjelper oss med å forstå ulike prosesser i jordsystemet og hvordan disse virker sammen. Men hvordan dannes de ulike bergartene? Hvordan daterer man de? Og hvordan vet vi at jorden er 4.5 milliarder år? Ukens gjest er geolog, forsker og forfatter Henrik Svensen, som i 2022 kom ut med boken “Et land av stein – bergartene som har formet Norge”. Han har gitt ut flere bøker og er en ivrig forskningsformidler som har en interessant og spennende karriere å se tilbake på.