Månedlige arkiver: oktober 2022

Mineraler for det grønne skiftet med Tom Heldal

Et grønt skifte med mer avansert teknologi vil øke behovet for mineraler og metaller, som utvinnes gjennom gruvedrift. Hvilke metaller er det behov for? Hvordan spiller krig og pandemi inn på utviklingen? Og hva er Norge sin rolle? Dette får du svar på i ukens episode der temaet er mineraler for det grønne skiftet. Ukens gjest er Tom Heldal, som er forsker ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og som jobbet mye med “grønne mineraler” da han var avdelingsdirektør ved NGU i 8 år. Han har en lang og innholdsrik karriere innenfor bergindustrien, noe han fikk Norsk Bergforening sin høyeste utmerkelse for, Bergmannstaven. Denne fikk han senere samme dag som denne episoden ble spilt inn.

Medisin møter geologi med Jan Magne Cederstrøm

En CT-skanner er et apparat de fleste forbinder med en undersøkelse på et sykehus. Men geologer kan faktisk også bruke en CT-skanner for å løse ulike geologiske problemstillinger. Jan Magne Cederstrøm er ukens gjest, og skal forklare deg hvordan man benytter en CT-skanner på geologisk materiale.

Vulkanisme med Håvard Stubseid

Norge har mange vulkaner i dyphavet, men noen ligger faktisk like under havoverflaten. Det kan føre til nye øyer mellom Grønland og Norge ved nye utbrudd. Hvorfor har man egentlig vulkansk aktivitet her? Hvordan foregår smelteprosesser i mantelen? Og kan utbrudd under vann være like eksplosive som de på land? Stipendiat ved Senter for dyphavsforskning, Håvard Stubseid, gir deg svarene på temaet vulkanisme.