Kategoriarkiv: Uncategorized

Geologer på jobb (3:6) med Runar Tyssebotn fra Multiconsult

Det norske velferdssamfunnet er et resultat av en kombinasjon av betydelige naturressurser, gode løsninger og solid kunnskap. Selskapet Multiconsult har gjennom hundre år bidratt med slik kunnskap som har nedfelt seg i kraftverk, oljeboringsplattformer, kaier, bruer, veier og industrianlegg, for å nevne noe. Multiconsult besitter også Norges største geofaglige miljø, med kompetanse innenfor alle georelaterte problemstillinger. Slike problemstillinger må ofte ved grunnundersøkelser, men hvordan kartlegges slike grunnforhold? Hva gjør Multiconsult i forbindelse med rassikring? Og hva slags geologer jobber i Multiconsult? Ukens gjest er Runar Tyssebotn. Han er ikke geolog, men geoteknikker, og har deltatt i mange hundrede ulike oppdrag som geoteknisk rådgiver eller prosjekterende.

Siste istid med Jan Mangerud

Når inntraff siste istid? Hvor stor var isutbredelsen? Hvilke spor indikerer at det var mildere perioder under istiden? Og hvordan kan man bestemme når et område ble isfritt? Ukens gjest er Jan Mangerud, som har lagt bak seg en imponerende og lang karriere som kvartærgeolog. I tillegg til å diskutere siste istid, kan du høre Jan fortelle om det sensasjonelle funnet i 1968, sporene etter en stor tsunami og mye mer.

Geologer på jobb (2:6) med Anette Broch M. Tvedt fra Adepth Minerals

Ukens gjest er Anette Broch Mathisen Tvedt. Hun er direktør og medgrunnlegger i Adepth Minerals, et selskap som skal lete og på sikt utvinne mineraler fra dyphavet. Fram til man får lisenser til å utvinne er det forskning og utvikling som står i fokus for selskapet. Men hva slags mineraler er det snakk om? Hvorfor trenger vi dyphavsmineraler? Og hvor stort er egentlig potensialet?

Petroleumsleting i Nordsjøen med Tom Dreyer

Vi kjenner alle til starten på det norske oljeeventyret med funnet av Ekofisk i 1969 – det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge fortsatte utover 70-tallet med store funn på felt som Ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Men å lete etter oljen og gassen i disse feltene er ikke lett. Det krever tålmodighet, hardt geologisk arbeid, en del skuffelser og mange suksesser. Mangeårige letesjef og petroleumsgeolog Tom Dreyer er ukens gjest, og forteller deg hvordan man leter etter olje og gass.

Geologer på jobb (1:6) med Elise Opsal fra Titania

Titania er en norsk bergverksbedrift som har verdens største forekomst av mineralet ilmenitt. Fram til 1994 ble overskuddsmassene fra gruvedriften deponert i havet. I dag deponeres det på land, men deponiet anslåes å være fullt innen 2030. I 2016 ble Elise Opsal ansatt for å se på alternative løsninger for overskuddsmassene. Hva brukes mineralet ilmenitt til? Hva kan overskuddsmassene brukes til? Og hva slags geologer jobber i Titania?

Jordens klimahistorie med Reidar Müller

Sesongstart! Vi tar et lite dypdykk i jordens klimahistorie, for å få svar på hva den kan fortelle om framtiden. Hvordan så jorden ut for 700 millioner år siden, og hva slags rolle spilte de aller første skogene på jorden? Ukens gjest, Reidar Müller, gir deg svaret. I tillegg tar vi for oss Reidar sin karriere som geolog og forfatter.

Naturens laboratorium med Christian Haug Eide

I ukens episode forteller Christian Haug Eide hvorfor geologisk feltarbeid er viktig. Hvor reiser man for å finne bergarter og deformasjon som er lik det man har under havbunnen i Nordsjøen? Hva slags utstyr trenger man? Og hva fikk Christian ut av et tre ukers langt feltarbeid på Øst-Grønland?